Kysymykset Liberan nopeasta liberaalitestistä
Questions
# Question Approval
1 Valtion ei tule etukäteen sensuroida tiedotusvälineitä tai internetiä missään tapauksessa. Approval 100%
2 Maanpuolustuksen ei tule perustua pakottamiseen vaan vapaaehtois- tai ammattiarmeijaan. Approval 100%
3 Valtion ei tule puuttua suostuvaisten aikuisten välisiin ihmissuhteisiin. Approval 100%
4 Valtion ei tule puuttua siihen mitä täysi-ikäinen omalle keholleen tekee. Huumausaineiden käytöstä ei pitäisi rangaista. Vastaus ei ota kantaa siihen, tuleeko ongelmaisia esimerkiksi auttaa pakolla. Approval 100%
5 Sananvapauden tulee suojata myös yleisesti hyväksyttyjen asioiden vastaiset mielipiteet, kuten kansanmurhien kiistäminen. Approval 100%
6 Valtio ei saa määrätä uskonnoista. Uskontojen valtiontuet ja etuoikeudet on lakkautettava. Approval 100%
7 Yrityksille maksettavista tuista on yhteiskunnalle enemmän haittaa kuin hyötyä ja niistä tulisi pyrkiä luopumaan. Approval 100%
8 Ulkomaisilta tuotteilta perittävät tullimaksut ovat taloudelle haitallisia ja niistä pitäisi luopua. Vastaus ei ota kantaa mahdollisiin haittaveroihin. Approval 100%
9 Ihmisten tulee saada päättää eläkevakuutuksistaan itse: työeläkejärjestelmä on yksityistettävä. Approval 100%
10 Sosiaaliturvan painopiste tulisi olla valtion tulonsiirtojen sijaan ihmisten omissa käsissä esimerkiksi hyväntekeväisyystoiminnan, lahjoitusten ja vakuutusten kautta. Approval 100%
11 Julkisen sektorin menoja tulee pienentää merkittävästi ja kansalaisten verotaakkaa keventää. Approval 100%
12 Valtion pitää säännellä taloutta nykyistä vähemmän. Approval 100%
Created by jln Last edit: