Questions
# Question Approval
1 Yksilönvapausohjelma
1.1 Yksilönvapaudet lähtökohtana
1.1.1+ Yksilönvapauksiin kuuluu itsemääräämisoikeus silloinkin, kun se on haitaksi henkilön omalle terveydelle. Approval 100%
1.2 Sananvapaus, verkkoneutraliteetti ja yksityisyys
1.2.1 Sananvapaus
1.2.1.1+ Valtion ei tule edellyttää käyttäjien henkilötietojen rekisteröintiä. Approval 100%
1.2.1.2 Valtion harjoittama internetin sensurointi on lopetettava. Approval 100%
1.2.1.3+ Elokuvien ja videopelien ikärajojen asettamisen on oltava täysin vapaaehtoista. Approval -%
1.2.2 Verkkoneutraliteetti
1.2.2.1 Linkittäjää ei pidä asettaa vastuuseen linkin sisältämästä aineistosta eikä syyttää sen levittämisestä. Approval 100%
1.2.3 Yksityisyys
1.2.3.1+ Sähköisessä viestinnässä tulee olla yhtä vahva viestintäsalaisuuden taso kuin muussakin viestinnässä. Approval 100%
1.2.3.2+ Yleisiä biotunnisterekistereitä (esim. passien sormejälkirekisterit) ei tule kerätä. Approval 100%
1.2.3.3+ Vakuutusyhtiöillä ei tule olla oikeutta hinnoitella sukupuolen tai muiden yksityisasioiden perusteella Approval -%
1.2.3.4+ Vakuutusyhtiöillä ei tule olla oikeutta vaatia seurantatietoja Approval -%
1.2.3.5+ Viestintäsalaisuuden loukkaukset on otettava esille kansainvälisissä kauppaneuvotteluissa. Approval -%
1.3 Vapauksien lisääminen
1.3.1 Huumeet ja päihteet
1.3.1.1+ Henkilökohtainen huumeidenkäyttö on dekriminalisoitava. Approval 100%
1.3.1.2+ Päihdehoidon ja kuntoutuksen tulee olla vapaaehtoista ja kaikkien saatavilla. Approval 100%
1.3.1.3+ Erityisesti mietojen alkoholijuomien verotusta tulee keventää sekä myyntirajoituksia purkaa. Approval 100%
1.3.1.4+ Sähkötupakkaan ja nuuskaan liittyvät kiellot tulee poistaa. Approval 100%
1.3.1.5 Alkoholin myyntimonopoli tulee purkaa. Approval 100%
1.3.1.6 Viinien ja vahvojen oluiden myynti elintarvikekaupoissa tulee sallia. Approval 100%
1.3.1.7 Alkoholin myyntiaikarajoituksista tulee luopua. Approval 100%
1.3.2 Rahapelit
1.3.2.1+ Rahapelimonopoli tulee purkaa ja sallia vapaa kilpailu alalla. Approval 100%
1.3.3 Asevelvollisuus
1.3.3.1+ Asepalveluksen tulee olla vapaaehtoista. Approval 50%
1.3.3.2+ Puolustusvoimia koskevat oikeudenkäynnit tulee järjestää siviilioikeudenkäynteinä rauhan aikana. Approval 100%
1.3.4 Rahankeräys
1.3.4.1+ Rahankeräyksen luvanvaraisuus tulee poistaa. Approval 100%
1.3.5 Hyvä kuolema
1.3.5.1+ Yksilöllä tulee olla oikeus avustettuun kuolemaan. Approval 100%
1.3.6 Seksuaalipalvelut
1.3.6.1+ Seksuaalipalveluiden myyntiä tai ostoa ei tule rajoittaa. Approval 100%
1.3.7 Liikkeiden aukioloajat
1.3.7.1+ Valtion ei tule säädellä kauppojen, ravintoloiden tai muiden palveluiden aukioloaikoja. Approval 100%
1.3.8 Liiketoiminnan harjoittamisen vapauttaminen
1.3.8.1+ Taksien, apteekkien ja julkisen liikenteen liiketoiminta vapautettava Approval 100%
1.3.9 Yhdistymisvapaus
1.3.9.1+ Yhdistysten tulee voida muuttaa sääntöjään ilman virkamieshyväksyntää. Approval -%
1.3.10 Vaihtoehtovaluutat
1.3.10.1 Valtion ei pidä estää erilaisten verkkorahojen ja vaihtoehtovaluutoiden käyttöönottoa. Approval 100%
1.3.11 Yksityisyyden suoja liikenteessä
1.3.11.1+ Kansalaisten liikkumista ei saa seurata ilman tuomioistuimen päätöstä Approval 100%
1.4 Yhdenvertaisuus
1.4.1 Yhdenvertaisuus lain edessä
1.4.1.1+ Lainsäädännöstä tulee poistaa ihmisten jaottelu eri ryhmiin esim. sukupuolen, seksuaalisen suuntautumisen ja vakaumuksen perusteella. Approval 100%
1.4.1.2+ Vähemmistö- ja sukupuolikiintiöistä tulee luopua. Approval 100%
1.4.2 Seksuaalisuus ja avioliitto
1.4.2.1+ Avioliittolaki tulee muuttaa sukupuoli- ja määräneutraaliksi. Approval 100%
1.4.2.2 Avoliitto-käsite tulee poistaa lainsäädännöstä. Approval 100%
1.4.3 Sukupuoli
1.4.3.1+ Valtion ei tule vaatia sukupuolen määrittelyä. Approval 100%
1.4.3.2+ Sukupuolen korjaamiseen ei tule liittyä avioero- tai sterilisaatiovaatimuksia. Approval 100%
1.4.4 Katsomus
1.4.4.1+ Kirkko ja valtio tulee erottaa. Approval 100%
1.4.4.2+ Kouluopetuksen tulee olla yhtenäistä uskonnollisesta vakaumuksesta riippumatta. Approval 100%
1.4.4.3+ Pienten lasten liittämisestä virallisiksi jäseniksi uskonnollisiin yhdyskuntiin on luovuttava. Approval 100%
1.4.4.4+ Poikalasten rituaalinen ympärileikkaus on kriminalisoitava. Approval 100%
1.5 Oikeusturva
1.5.1+ Suomeen on perustettava eduskunnasta itsenäinen perustuslakituomioistuin. Approval -%
2 Tietoyhteiskuntaohjelma
2.1 Tekijänoikeudet ja patentit
2.1.1+ Hyvitysmaksut tulee poistaa Approval 100%
2.1.2+ Kaupallisen kopioinnin ja käytön tekijänoikeussuojaa on lyhennettävä enintään kymmeneen vuoteen teoksen julkaisusta. Approval 100%
2.1.3+ Kaiken teosten epäkaupallisen kopioinnin, levittämisen ja muun käytön on oltava vapaata teoksen julkaisuhetkestä lähtien. Approval 100%
2.1.4+ Verkkopalveluita ei tule sensuroida epäillyn tekijänoikeuksien loukkaamisen perusteella. Approval 100%
2.1.5+ Nykyinen patenttijärjestelmä tulee lakkauttaa. Approval 100%
2.2 Avoin hallinto ja demokratian kehittäminen
2.2.1 Suojelupoliisin tulee jälkikäteen ilmoittaa vakoilusta vakoilun kohteelle. Approval 100%
2.2.2+ Kesäjasta tulee luopua. Approval 100%
2.2.3+ Puoluetuki tulee muuttaa ääniperusteiseksi. Approval 100%
2.2.4+ Äänioikeusikäraja tulee alentaa 16 vuoteen. Approval 100%
2.2.5+ Kansalaisaloitteiden allekirjoitusten alaraja tulee laskea 20 000:een. Approval 100%
2.2.6 Konkreettista lakimuutosta esittävät kansalaisaloitteet on aina vietävä eduskunnan täysistuntoon äänestykseen. Approval 100%
2.2.7+ Kansanäänestysaloite: Jos 50 000 kansalaista vaatii kansanäänestystä, se on järjestettävä Approval 100%
2.2.8+ Kansalaiskysymys: Ministerin on vastattava kysymykseen, jos 2000 kansalaista sitä vaatii Approval 100%
2.2.9 Kuntatasolla tulee ottaa käyttöön kuntalaiskysymys. Approval 100%
2.2.10+ Verkkoäänestystä ei tule ottaa tällä hetkellä käyttöön. Approval -%
2.2.11+ Jos verkkoäänestys otetaan käyttöön, sen tulee olla tehty avoimella lähdekoodilla eikä se saa olla ainoa äänestystapa. Approval 100%
2.3 Ohjelmistohankkeet
2.3.1+ Julkishallinnon tulee käyttää omissa palveluissaan ja viestinnässään ainoastaan avoimiin standardeihin perustuvia rajapintoja ja tiedostomuotoja. Approval 50%
2.3.2+ Julkisrahoitteisen ohjelmakoodin ja ohjelmistokehityksen tulee olla avointa. Approval 100%
2.4 Tieto ja tutkimus
2.4.1+ Verovaroilla luotujen teosten ja tieteellisen tutkimustiedon tulee olla kaikkien vapaasti käytettävissä. Approval 100%
2.4.2+ Julkinen tutkimusrahoitus pitää aina myöntää vertaisarvioidun ja avoimen kilpailutuksen perusteella. Approval 50%
2.4.3+ Valtion taiderahoituksessa ei pidä asettaa taiteelle ideologisia tai esteettisiä rajoitteita tai vaatimuksia. Approval 100%
2.5 Opetus tietoyhteiskunnassa
2.5.1 Kaiken julkisella rahoituksella tuotetun oppimateriaalin tulee olla vapaasti käytettävissä ja jatkokehitettävissä ilman tekijänoikeudellisia rajoituksia. Approval 100%
2.5.2+ Oppisisällöt eivät saa vääristellä tieteellistä tutkimustietoa. Approval 100%
2.5.3+ Opiskelun oppimateriaaleineen tulee olla maksutonta kaikilla oppiasteilla. Approval 100%
2.5.4+ Filosofia on otettava kouluihin oppiaineeksi alaluokilta lähtien. Approval 100%
2.5.5+ Media- ja mainoslukutaitoa, psykologiaa ja sosiaalista kanssakäymistä tulee opettaa jo peruskoulun alaluokilla. Approval -%
2.5.6+ Toisen kotimaisen kielen opiskelun tulee olla kaikilla oppiasteilla vapaaehtoista. Approval 100%
2.5.7+ Uskonnon opetus erillisenä oppiaineena tulee lopettaa. Approval 100%
3 Talous-, kunta- ja perusturvaohjelma
3.1 Taloudellinen vakaus ja kasvu
3.1.1+ Perustuslakiin tulee lisätä tasapainotettu budjettivaatimus, joka velvoittaa päättäjiä pitämään valtion tulot ja menot yhtäsuurina. Approval -%
3.1.2+ Suorista yritystuista, mukaan lukien kansalliset maataloustuet, on pääosin luovuttava. Approval 50%
3.1.3+ Yritysten verotusta on yksinkertaistettava poistamalla erilaisia verovähennyksiä. Approval 100%
3.1.4+ Vain yrityksistä ulos jaettua rahaa tulee verottaa. Approval 100%
3.1.5 Myös yksityishenkilöiden verotuksesta on pyrittävä poistamaan verovähennyksiä. Approval 100%
3.1.6 Henkilökohtainen konkurssi on tehtävä mahdolliseksi. Approval 100%
3.1.7+ Kansalaisten virastoissa jonottamiseen käyttämälle ajalle on laskettava tuntihinta. Approval -%
3.2 Perustulo
3.2.1+ Sosiaaliturvan tulee pääosin perustua kaikkien kansalaisten vastikkeettomaan perustuloon. Approval 100%
3.3 Parempi palvelurakenneuudistus
3.3.1+ Kunnille on sallittava liikkumavaraa kokeilla erilaisia käytäntöjä, jolloin parhaimmat käytännöt leviävät muihin kuntiin. Approval 50%
3.3.2+ Meneillään olevaa palvelurakenneuudistusta ei pidä toteuttaa hallituksen esittämän mallin mukaisesti. Approval 0%
3.3.3+ Kuntien tulee voida halutessaan liittyä maakuntahallintoon. Approval -%
3.3.4+ Suurille kuntayhtymille tulee valita valtuusto suoralla kansanvaalilla kunnallisvaalien yhteydessä. Approval -%
3.4 Kuntien talouden parantaminen
3.4.1+ Valtion on asetettava kunnille velkaantumiskatto sekä katto sille kuinka suuren osuuden kunnan tuloista valtionosuudet voivat enimmillään muodostaa. Approval 100%
3.5 Työllisyyden parantaminen
3.5.1+ Kun perustulo on saatu käyttöön, työehtosopimusten yleissitovuudesta voidaan luopua. Approval 100%
3.5.2+ Työnantajalle ilmaista pitempikestoista työharjoittelua ei tule tukea valtion tai kunnan varoista. Approval 100%
3.5.3+ Nuorten parempi työllistäminen tulee asettaa ensisijaiseksi tavoitteeksi eläköitymisiän kohottamiseen nähden. Approval -%
3.5.4+ Opintotuen tulorajat pitää poistaa. Approval 100%
3.5.5+ Opintojen tulee olla jatkossakin maksuttomia. Approval -%
4+ Eurooppa-ohjelma
4.1 Kansallisvaltioiden ja EU:n suhde
4.1.1 EU:n toimivaltuuksia on tulkittava supistavasti siten, että kaikken valtaoikeuksien, joita ei ole yksiselitteisesti määritelty EU:lle, tulee jäädä kansallisvaltioille tai paikallistasolle. Approval 50%
4.1.2+ Jäsenvaltioilla pitää olla mahdollisuus kokeilla erilaisia käytäntöjä siten, että parhaimmat käytännöt voisivat levitä vapaaehtoisesti maasta toiseen. Approval 100%
4.1.3+ EU:lle ei pidä luoda omaa, kansallisvaltioiden omista joukoista riippumatonta sotilaallista eikä poliisivoimaa, eikä rikosoikeudellista syyttäjä- ja tuomioistuinlaitosta. Approval 50%
4.2 Unioni ja talous
4.2.1+ Euroopan vakausmekanismille (EVM) ei tule myöntää enempää pääomia. Approval 50%
4.2.2+ EU:n tulee pyrkiä takaisin alkuperäiseen vakaus- ja kasvusopimukseen. Approval 100%
4.2.3+ EU:n tulee valvoa ylikansallisia pankkeja vastaavasti kuin muitakin ylikansallisia suuryrityksiä. Approval 100%
4.2.4 Maataloustukien määrää EU:n budjetissa on vähennettävä. Approval -%
4.2.5 EU:n aluekehitystuet tulee keskittää nykyistä enemmän kaikkein vähiten kehittyneille alueille. Approval 100%
4.2.6+ EU:n budjetin painopistettä tulee siirtää tieteen ja teknologian rahoitukseen. Approval 100%
4.3 Unionin instituutiot
4.3.1+ Komissiota ei tule muuttaa parlamentaariseksi hallitukseksi. Approval -%
4.3.2+ Komissiolle tulee valita presidentti suoralla kansanvaalilla. Approval -%
4.3.3+ Myös EU-parlamentille on annettava lakialoiteoikeus. Approval 100%
4.4 Unioni ja kansalaisyhteiskunta
4.4.1+ EU:n kansalaisaloitteen tulisi aina johtaa aloitetta koskevaan äänestykseen EU-parlamentin täysistunnossa. Approval 100%
4.4.2+ EU:n tulee ottaa käyttöön kansalaiskysymys. Approval -%
4.4.3 EU:n lainsäädäntöön tulee lisätä mahdollisuus yhtäaikaisesta EU:n laajuisesta kansanäänestyksestä. Approval -%
4.4.4+ Eurooppa-neuvoston ja ministerineuvoston asiakirjojen tulee olla julkisesti saatavilla vähintään kahta viikkoa ennen kokousta, jossa päätös asiasta on tarkoitus tehdä. Approval -%
4.4.5+ Lobbaajarekisteriin ilmoittautuminen on tehtävä pakolliseksi. Approval 100%
Created by jln Last edit: