Kysymykset ja vastaukset Helsingin Sanomien avoimesta vaalikonedatasta (Creative Commons 4.0 Nimeä - Ei kaupallinen - Jaa samoin) sekä Ylen vaalikoneen vaalikonedatasta (Creative Commons 1.0 Nimeä - Jaa samoin). Molemmille iso kiitos avoimuudesta ja datan antamisesta vapaaseen käyttöön.

Data on tosin jokseenkin vanhaa, myöhemmin vastanneiden ehdokkaiden tiedot puuttuvat. Jos omia vastauksia ei löydy, voi ottaa yhteyttä (jln@iki.fi), niin kerron, miten ne saa syötettyä. On myös mahdollista, että datan siirrossa on sattunut virheitä, kannattaa huomauttaa, jos sellaisia havaitsee.

Questions
# Question Approval
1 Helsingin Sanomien vaalikone
1.1 Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin. Approval 58%
1.2 Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää. Approval 58%
1.3 Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa. Approval 41%
1.4 Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä. Approval 61%
1.5 Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää. Approval 58%
1.6 Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua. Approval 55%
1.7 Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää. Approval 42%
1.8 Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi. Approval 45%
1.9 Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin. Approval 59%
1.10 Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla. Approval 23%
1.11 Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja. Approval 24%
1.12 Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin. Approval 71%
1.13 Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan. Approval 38%
1.14 Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa. Approval 71%
1.15 Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä. Approval 43%
1.16 EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa. Approval 65%
1.17 Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon. Approval 48%
1.18 Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon. Approval 23%
1.19 Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa. Approval 69%
1.20 EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa. Approval 48%
1.21 Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla. Approval 68%
1.22 Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä. Approval 70%
1.23 Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia. Approval 49%
1.24 Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle. Approval 62%
1.25 Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi. Approval 36%
1.26 Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto. Approval 56%
1.27 Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita. Approval 30%
1.28 Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle. Approval 48%
1.29 Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa. Approval 31%
1.30 Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista. Approval 85%
Created by jln Last edit: