HS vaalikonevastaukset: http://www.vaalikone.fi/eduskunta2015/oulu/ehdokas/645/
Eduskuntavaalit 2015
# Question Kiljunen
1 Helsingin Sanomien vaalikone
1.1 Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin. No
1.2 Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää. Yes
1.3 Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa. No
1.4 Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä. No
1.5 Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää. No
1.6 Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua. No
1.7 Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää. No
1.8 Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi. No
1.9 Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin. No
1.10 Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla. No
1.11 Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja. No
1.12 Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin. Yes
1.13 Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan. No
1.14 Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa. No
1.15 Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä. No
1.16 EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa. Yes
1.17 Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon. No
1.18 Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon. No
1.19 Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa. Yes
1.20 EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa. No
1.21 Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla. Yes
1.22 Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä. Yes
1.23 Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia. No
1.24 Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle. No
1.25 Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi. No
1.26 Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto. Yes
1.27 Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita. No
1.28 Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle. No
1.29 Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa. No
1.30 Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista. Yes
2 Ylen vaalikone
2.1 Suomessa on liian helppo elää sosiaaliturvan varassa. No
2.2 Kaupan ja muiden liikkeiden aukioloajat on vapautettava. No
2.3 Suomessa on siirryttävä perustuloon joka korvaisi nykyisen sosiaaliturvan vähimmäistason. No
2.4 Työntekijälle on turvattava lailla minimityöaika. Yes
2.5 Ansiosidonnaisen työttömyysturvan kestoa pitää lyhentää. No
2.6 Euron ulkopuolella Suomi pärjäisi paremmin. No
2.7 Ruoan verotusta on varaa kiristää. No
2.8 Valtion ja kuntien taloutta on tasapainotettava ensisijaisesti leikkaamalla menoja No
2.9 Lapsilisiä on korotettava ja laitettava verolle. No
2.10 Suomella ei ole varaa nykyisen laajuisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin. No
2.11 Nato-jäsenyys vahvistaisi Suomen turvallisuuspoliittista asemaa. No
2.12 Suomeen tarvitaan enemmän poliiseja. Yes
2.13 Maahanmuuttoa Suomeen on rajoitettava terrorismin uhan vuoksi. No
2.14 Venäjän etupiiripolitiikka on uhka Suomelle. Yes
2.15 Verkkovalvonnassa valtion turvallisuus on tärkeämpää kuin kansalaisten yksityisyyden suoja. Yes
2.16 Suomen on osallistuttava Isisin vastaiseen taisteluun kouluttamalla Irakin hallituksen joukkoja. Yes
2.17 Parantumattomasti sairaalla on oltava oikeus avustettuun kuolemaan. No
2.18 Terveys- ja sosiaalipalvelut on tuotettava ensijaisesti julkisina palveluina. Yes
2.19 Viranomaisten pitää puuttua lapsiperheiden ongelmiin nykyistä herkemmin. No
2.20 Vanhuksen ja hänen omaistensa vastuuta hoitokustannuksista on lisättävä. No
2.21 Kansalaisten oikeus terveyspalveluihin on tärkeämpää kuin kuntien itsehallinto. Yes
2.22 Ilmastonmuutoksen hillitseminen pitää asettaa teollisuuden kilpailukyvyn edellle.
2.23 Geenimuunneltu ruoka on turvallista ihmiselle ja ympäristölle. No
2.24 Suomen pitää ottaa suurempi vastuu EU:n alueelle tulevista turvapaikanhakijoista. Yes
2.25 On aika luopua ajatuksesta, että koko Suomi on pidettävä asuttuna. No
2.26 Peruskoulun opetusryhmien koko on rajattava lailla esimerkiksi 20 oppilaaseen. Yes
2.27 Suomen Nato-jäsenyydestä on järjestettävä kansanäänestys. Yes
2.28 Hyväksytään periaatepäätös uuden ydinvoimalaitosyksikön rakentamisesta. No
2.29 Tuloveroa alennetaan tasaisesti kaikissa tuloluokissa talouden elvyttämiseksi. No
2.30 Edellisen eduskunnan hyväksymä lainmuutos samaa sukupuolta olevien avioliiton sallimisesta peruutetaan. No
2.31 Mietojen viinien ja vahvojen oluiden myynti ruokakaupassa sallitaan. No
2.32 Ruotsin kielen opiskelu muutetaan vapaaehtoiseksi. No