HS vaalikonevastaukset: http://www.vaalikone.fi/eduskunta2015/hame/ehdokas/93/

Match: -33.33% Liberaali(Talous)

Agree: 3 Disagree: 7 Points: -4 of 12

Eduskuntavaalit 2015
# Question Papinniemi Liberaali(Talous) Pts
1 Helsingin Sanomien vaalikone
1.1 Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin. No Yes -1
1.2 Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää. Yes No -1
1.3 Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa. 0
1.4 Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä. Yes 0
1.5 Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää. No Yes -1
1.6 Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua. 0
1.7 Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää. No 0
1.8 Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi. 0
1.9 Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin. Yes 0
1.10 Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla. No 0
1.11 Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja. No 0
1.12 Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin. No No +1
1.13 Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan. No Yes -1
1.14 Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa. Yes 0
1.15 Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä. Yes 0
1.16 EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa. No 0
1.17 Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon. Yes 0
1.18 Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon. No 0
1.19 Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa. 0
1.20 EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa. No 0
1.21 Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla. Yes 0
1.22 Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä. Yes 0
1.23 Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia. No 0
1.24 Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle. No 0
1.25 Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi. No Yes -1
1.26 Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto. Yes No -1
1.27 Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita. No 0
1.28 Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle. No 0
1.29 Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa. No 0
1.30 Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista. Yes 0
2 Ylen vaalikone
2.1 Suomessa on liian helppo elää sosiaaliturvan varassa. No 0
2.2 Kaupan ja muiden liikkeiden aukioloajat on vapautettava. Yes Yes +1
2.3 Suomessa on siirryttävä perustuloon joka korvaisi nykyisen sosiaaliturvan vähimmäistason. Yes 0
2.4 Työntekijälle on turvattava lailla minimityöaika. No No +1
2.5 Ansiosidonnaisen työttömyysturvan kestoa pitää lyhentää. No 0
2.6 Euron ulkopuolella Suomi pärjäisi paremmin. Yes 0
2.7 Ruoan verotusta on varaa kiristää. No 0
2.8 Valtion ja kuntien taloutta on tasapainotettava ensisijaisesti leikkaamalla menoja No Yes -1
2.9 Lapsilisiä on korotettava ja laitettava verolle. No 0
2.10 Suomella ei ole varaa nykyisen laajuisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin. No 0
2.11 Nato-jäsenyys vahvistaisi Suomen turvallisuuspoliittista asemaa. No 0
2.12 Suomeen tarvitaan enemmän poliiseja. No 0
2.13 Maahanmuuttoa Suomeen on rajoitettava terrorismin uhan vuoksi. No 0
2.14 Venäjän etupiiripolitiikka on uhka Suomelle. No 0
2.15 Verkkovalvonnassa valtion turvallisuus on tärkeämpää kuin kansalaisten yksityisyyden suoja. No 0
2.16 Suomen on osallistuttava Isisin vastaiseen taisteluun kouluttamalla Irakin hallituksen joukkoja. No 0
2.17 Parantumattomasti sairaalla on oltava oikeus avustettuun kuolemaan. Yes 0
2.18 Terveys- ja sosiaalipalvelut on tuotettava ensijaisesti julkisina palveluina. Yes 0
2.19 Viranomaisten pitää puuttua lapsiperheiden ongelmiin nykyistä herkemmin. No 0
2.20 Vanhuksen ja hänen omaistensa vastuuta hoitokustannuksista on lisättävä. No 0
2.21 Kansalaisten oikeus terveyspalveluihin on tärkeämpää kuin kuntien itsehallinto. Yes 0
2.22 Ilmastonmuutoksen hillitseminen pitää asettaa teollisuuden kilpailukyvyn edellle. Yes 0
2.23 Geenimuunneltu ruoka on turvallista ihmiselle ja ympäristölle. No 0
2.24 Suomen pitää ottaa suurempi vastuu EU:n alueelle tulevista turvapaikanhakijoista. Yes 0
2.25 On aika luopua ajatuksesta, että koko Suomi on pidettävä asuttuna. Yes 0
2.26 Peruskoulun opetusryhmien koko on rajattava lailla esimerkiksi 20 oppilaaseen. Yes 0
2.27 Suomen Nato-jäsenyydestä on järjestettävä kansanäänestys. Yes 0
2.28 Hyväksytään periaatepäätös uuden ydinvoimalaitosyksikön rakentamisesta. 0
2.29 Tuloveroa alennetaan tasaisesti kaikissa tuloluokissa talouden elvyttämiseksi. No 0
2.30 Edellisen eduskunnan hyväksymä lainmuutos samaa sukupuolta olevien avioliiton sallimisesta peruutetaan. No 0
2.31 Mietojen viinien ja vahvojen oluiden myynti ruokakaupassa sallitaan. Yes 0
2.32 Ruotsin kielen opiskelu muutetaan vapaaehtoiseksi. 0
  Points: -4 / 12