Prev

Valtion tehtävät.

Valtion tulee huolehtia, etteivät tuloerot kasva liian suuriksi

Next
Party Approval
Piraattipuolue 0%
 
Total: 3%
 

Valtio voi tasata tuloeroja esimerkiksi progressiivisella verotuksella ja erilaisilla tulonsiirroilla rikkailta köyhille.

Approval
Yes ( 1 ): No ( 36 ):
""Liian suuret tuloerot" ovat käsitteellinen mahdottomuus, koska tulot muodostuvat vapaasti markkinoilla ihmisten yksilöllisten valintojen tuloksena. Tuloerojen sääntely olisi hintasääntelyä eli suunnitelmataloutta. "
"Ei, koska tuloerojen tasaaminen johtaa loppujen lopuksi ammattitaitoisten työntekijöiden ja tuotannon pakenemiseen ulkomaille. Kohtuus tässä asiassa. "
"Itse kannatan alle 1000 tulojen verottomuutta ja tasaveroa tämän ylittävältä osalta. Käytänössä malli on progressiivinen mutta samalla nykyistä kannustavampi. Omalla työllä rikastuminen ei saisi olla rangaistavaa. "
"Vaatii verotusta eli yksityisen omistusoikeuksen loukkausta. Tuloerot eivät sinällään ole edes ongelma, vaan se, miten paljon absoluuttista ostovoimaa ihmisillä on."
"Lisää kokonaiskysyntää, koska köyhät tuhlaa kuitenkin kaiken. Ei tietenkään liian rajusti saa siitä huolehtia. Kilpailukyvykin kannalta on hyvä, että ihmisiä motivoidaan tienaamaan Suomessa. Tai itseasiassa eihän tulonsiirrot köyhille välttämättä tarkoita sitä, että pitäisi estää tuloeroja kasvamasta, vaihdan siis vastauksen ei:hin."
"Tälläinen on silkkaa totalitarismia. "
"Verotus haittaa hyvinvointia. "
"Tulo- ja varallisuuserot eivät sinänsä ole ongelma, kunhan köyhimpienkin perustoimeentulo on turvattu ja rikkaiden ja köyhien väestöryhmien välillä tapahtuu riittävästi kiertoa, eli sen enempää rikkaus kun köyhyyskään ei ole välttämättä pysyvä olotila. Köyhä voi tulla rikkaaksi ahkeralla työnteolla ja rikas voi köyhtyä esimerkiksi huonojen liiketoimien tai leväperäisen elämäntavan vuoksi. Jos sensijaan köyhänä syntyneellä ei ole realistisia mahdollisuuksia rikastua, tulee ongelmia. Tuloerojen tasaaminen ei tuota ongelmaa kuitenkaan ratkaise, vaan ainoastaan pahentaa sitä tekemällä työnteolla rikastumisen entistäkin vaikeammaksi. "
"Tuloerot antavat paremmin ansaitseville mahdollisuuden investoida, ja pitää taloutta pyörimässä. Tasavero on mielestäni ainoa oikea menetelmä. "
"Jos yksilöt haluavat maksaa toisille niin paljon, että näistä tulee älyttömän rikkaita, se olkoon heidän oikeutensa. Valtion ei tule puuttua siihen millään tavoin."
"Ainoa varaukseni on se että perus sosiaaliturvan tasoa olisi nostettava. "
"Vapaassa markkinataloudessa rikkaat rikastuvat, koska he ovat tehneet erittäin tärkeää työtä, siksi heidän rankaisu on huono idea. Erittäin monet rikkaat kantavat myös valtavan sosiaalisen vastuun työllistämällä tuhansia muita ja tekemällä suuria lahjoituksia yksityisille hyväntekeväisyysjärjestöille. Tulee myös huomioida, ettei rahan määrä ole mikään fiksattu muuttumaton luku, vaan se kasvaa suhteessa talouden vapauteen - mitä vapaampi talous, sitä enemmän rahaa meillä on käytettävänä ensi vuonna. Siksi köyhätkin höytyvät jo kymmenen vuoden pituisessa juoksussa enemmän siitä, että rikkaat saavat pitää rahansa, kuin siitä että rikkaiden varoja alettaisiin sosialisoida. "
"Tuloerot eivät ole ongelma. Mitä vapaammin talous toimii, sitä paremmat mahdollisuudet köyhilläkin on rikastua. Veroprogressio ja muut tulonsiirrot vain johtavat staattiseen yhteiskuntarakenteeseen ja tehottomuuteen. "
"Valtion tulee kohdella kansalaisiaan yhdenvertaisesti. Se tarkoittaa, ettei se voi ottaa rahaa joiltain kansalaisilta antaaksen sen toisille kansalaisille. Mahdollisten tulonsiirtojen on oltava vapaaehtoisia. "
"Siinä määrin kuin valtion tehtävänä ylipäätään on sosiaalipuolen hoito, lähtökohtana ei saisi olla missään tapauksessa ainakaan se, että ihmisiä autetaan "pärjäämään" tällaisessa pikkuporvarillisessa elintasokilpailussa. Sen sijaan pitäisi tästä lähtökohdasta katsottuna määrittää yleisesti jokin raami sille, mikä on kenelle tahansa henkilölle säädyllinen toimeentulotaso, ja koko sosiaalihuollon ainoana tehtävänä tulisi sitten olla tämän raamin ylläpito. "
Created by jln Last edit: by jln