Prev

Valtion tehtävät.

Valtion tulee tukea rahallisesti kulttuuria ja taidetta

Next
Party Approval
Piraattipuolue 0%
 
Total: 11%
 

Kulttuurin tukemiseen lasketaan mm. käyttäjilleen ilmaiset tai kohtuuhintaiset kirjastot, museot, teatterit, taidenäyttelyt ja oopperat. Lisäksi myös taiteilija-apurahat, tuki kotimaisille elokuvatuotannolle yms.

Approval
Yes ( 4 ): Abstain(with comments): No ( 34 ):
"Kyllä - mutta ainoastaan kohtuullisesti. Suomi on pieni kieli- ja kultturialue missä on pieni väestöpohja. Periaatteessa vastustan verovaroin kulttuurin tukemista (vrt. edellinen kohta) mutta pikkuisen olen tässä kohtaa valmis joustamaan. "
"Taiteilija-apurahat ja viihteen tukeminen verovaroista eivät ole mielestäni kannatettavia, mutta jonkinlainen institutionalisoitu kirjastojärjestelmä sen sijaan mielestäni on erittäin tarpeellinen. Kuitenkin voidaan jälleen kysyä, onko valtio oikea laitos toteuttamaan tällaista toimintaa. Yleisessä käytössä olleita kirjastoja on historiassa ollut olemassa ennen kansallisvaltioiden syntyä. "
"ks. 1.1 "
"EI, jos kirjastot poistetaan osiosta kulttuuri ja siirretään osioon koulutus. Liian yleistä on rikkaiden viihteen kutsumista kulttuuriksi, maksakoot he itse viihteensä. "
"Olen jokseenkin vakuuttunut, että on tietyille taiteilijoille ohjautuvaa, tietyille teattereille jne. Kulttuuri ja taiteet nousevat ihmisestä (pitäisi nousta). Useasti nousee ns, elittitaiteilijoita apurahoilla, joilla ei ole lahjoja minkäänlaiseen taiteelliseen ilmaisuun. "
"Vaatii verotusta eli yksityisen omistusoikeuksen loukkausta."
"Kirjastoja kyllä pitää tukea. Kansaa täytyy valistaa ja opettaa ja saada ajattelemaan. Ei ole oikein, että vain hyvätuloisilla olisi mahdollisuus sivistää itseään."
"Ihmiset päättäkööt itse mihin vapaa-ajan toimintoihin rahansa käyttävät. "
"Verotus haittaa hyvinvointia. "
"Ainoa kulttuuripalvelu, joka olisi mielestäni hyvä säilyttää käyttäjilleen ilmaisena, on kirjastopalvelu. Se ei kuitenkaan kuulu varsinaisesti valtion perustehtäviin ja itse asiassa sopisi paremminkiin kokonaan kuntien vastuulle. Kunnat voisivat itsenäisesti päättää, haluavatko järjestää kirjastopalvelua vai eivät. Tietenkin myös rahoitus olisi kokonaan kuntien vastuulla. Silloinkaan, jos kunta ei halua kirjastopalvelua järjestää, saattaa alalle hyvinkin tulla yksityisiä kirjavuokraamoita, joista kirjoja voisi lainata maksua vastaan.

Mikäli perustulomalli saadaan toteutettua, ei ole enää tarpeen myöskään maksaa erillistä taiteilija-apurahaa, kun perustulo turvaa myös heidän toimeentulonsa siinäkin tapauksessa, etteivät he onnistu saamaan töitään kaupaksi tai sponsorointia yksityisiltä markkinoilta. "

"Tukemista ei voi toteuttaa tasapuolisesti kaikkien intressiryhmien välillä. "
"Taiteen tulisi kuulua vapaaehtoisen kanssakäymisen piiriin. "
"Kirjastotkin voivat aivan hyvin toimia yksityiseltä pohjalta."
"Taaskin tukea voisi atkaa vain niin kauan kun kunnollista minimitoimeentulojärjetelmää ei ole luotu. Huom. kaikki vaihtoehtoinen kulttuuri ei kuitenkaan koskaan saa tukea jos se on liian epäsovinnaista. Siksi kaikki tuki toimii epäsuorasti tietyn itsesensuurin välineenä. "
"Täysin turha menoerä, ihmiset voivat itse päättää millaista kulttuuria tahtovat. Toiset tahtovat oopperaan, toiset katsomaan Hollywood elokuvia, jotkut rakastavat klassista musiikkia, toiset rokkia. Asia ei kuulu valtiolle. "
"Tällainen tukeminen johtaa ainoastaan kulttuurin stagnaatioon, eli on kulttuurille haitallista. Lisäksi kaikki eivät pidä samanlaisesta kulttuurista, ja on parempi että makuerot jätetään moniarvoisten markkinoiden nivottavaksi, poliittisen kinastelun asemesta. "
"Verovaroin tuetut kirjastot, museot, teatterit, taidenäyttelyt tai oopperat eivät ole ilmaisia tai sen kohtuuhintaisempia kuin tukemattomat, kustannukset tai osa kustannuksista vain maksetaan verorahoilla, mikä tarkoittaa sitä, etteivät kuluttajat saa itse päättää, millaisia kulttuurimuotoja heidän rahoillaan tuetaan. Kuluttajien tulee saada itse päättää, millaista kulttuuria/viihdettä haluavat. Tällöin ei valtiolla voi olla osuutta kulttuurin tukemiseen, vaan kysyntä määrää. "
Created by jln Last edit: by jln