Prev

Valtion tehtävät.

Valtion tulee tukea rahallisesti tiedettä ja tutkimustyötä

Next
Party Approval
Piraattipuolue 100%
 
Total: 34%
 
Approval
Yes ( 13 ): No ( 25 ):
"On valtion etujen mukaista että tieteessä ei jäädä jälkeen. "
"Perustutkimuksen ja kalliiden (riskialttiiden) tuotekehitysprojektien osalta kyllä. Tänä päivänä tuetaan aivan liikaa aluepoliittisen ym. perustein täysin tuottamattomia hankkeita. "
"Tiede ja tutkimus ovat aina avainasemassa yhteiskunnan kehittämisessä. Mutta apurahat vain motivoituneille tutkijoille ja tieteentekijöille. Ei siis mitään Riekkisiä. "
"Tietenkin tiedettä täytyy tukea, miten muuten päästään teknologiassa eteenpäin, esim. vähäpäästöisten laitteiden kehittämisessä."
"Niissä tapauksissa joissa markkinavoimien lait ja ihmiskunnan intressit eivät kohtaa. Esim.: Jätehuolto ja energia. "
"ks. 1.1 "
"Vaatii verotusta eli yksityisen omistusoikeuksen loukkausta."
"Kuten ei muutakaan työtä. "
"Verotus haittaa hyvinvointia. "
"Tutkimustyö josta on hyötyä ei tarvitse valtion tukia. "
"Rahat kanavoituvat yritysten kautta paremmin sinne, missä kehitys on tarvittavaa. "
"Vain tietyn siirtymävaiheen aikana. Tiede ja tutkimustyö voitaisiin rahoittaa periaatteessa yksin sponsorirahoilla. Jos yhtään mikään taho ei halua tukea jotain tutkimusta - tähän täytyy olla hyvä syy. "
"Täysin turha menoerä, yliopistot saavat riittävästi tutkimusvaroja opiskelijoiden lukukausimaksuista, yksityisiltä lahjoittajilta ja tilaustöinä yrityksiltä. Yksityiset yritykset tutkivat asioita, joista he voivat taloudellisesti hyötyä ja lopulta uudesta teknologiasta hyötyy ennen kaikkea kuluttaja. Mitään tukia ei tarvita, niistä on enemmän haittaa kansantaloudelle kuin hyötyä. "
"Tiedettä ja tutkimusta tehdään sen verran kun nähdään aiheelliseksi. Eivät nekään inhimillisen toiminnan aloina missään erityisasemassa ole. Tuet myös heikentävät tieteen tasoa ja objektiivisuutta. "
"Jos jokin tieteellinen opetus tai tutkimustyö on taloudellisesti kannattavaa, tai jos yleinen mielipide näkee ne tukemisen arvoiseksi, sille kyllä löytyy rahoitus. Jos ei, parempi vain, jos jää tukematta. "
"Pitäisi päästä eroon sellaisesta hegemoniasta, jossa jonkun tyypin sana painaa sillä perusteella, että hänellä on jokin oppiarvo. Tieteellisen tutkimuksen yksityistäminen ei ratkaise ongelmaa alkuunkaan, vaan muutoksen pitäisi alkaa ikään kuin toisesta päästä. Mutta siitä, että oppiarvot lakkaavat olemasta auktoriteetti, seuraa kyllä omalla logiikallaan, ettei valtiota enää katsota tarpeelliseksi niitä ylläpitämään. "
Created by jln Last edit: by jln