Valtion tehtävät
# Question Uotinen
1 Valtion tehtävät.
1.1 Valtion tulee huolehtia sisäisestä ja ulkoisesta turvallisuudesta Yes
  Valtion tärkein, ehkäpä ainoa, tehtävä on huolehtia yleisestä turvallisuudesta ja järjestyksestä. Tähän kuuluu puolustusvoimat, poliisi ja tuomioistuinlaitos, sekä mahdollisesti joitain niitä tukevia tehtäviä.
1.2 Valtion tulee taata minimitoimeentulo vähäosaisille No
1.3 Valtion tulee taata perusterveydenhuolto myös varattomille No
1.4 Valtion tulee taata koulutus myös varattomille No
  Jos koulutus hyödyttää varattomia, heidän kannattaa ottaa laina rahoittaakseen opintojaan. Jos he saavat koulutuksen ansiosta paremman palkan, on laina helppo maksaa pois. Jos taas koulutus ei tarjoa parempaa palkkaa, ei sen takia kannata myöskään ottaa lainaa.
1.5 Valtion tulee huolehtia, etteivät tuloerot kasva liian suuriksi No
  Valtion tulee kohdella kansalaisiaan yhdenvertaisesti. Se tarkoittaa, ettei se voi ottaa rahaa joiltain kansalaisilta antaaksen sen toisille kansalaisille. Mahdollisten tulonsiirtojen on oltava vapaaehtoisia.
1.6 Valtion tulee huolehtia, että työntekijöille maksetaan oikeudenmukaista palkkaa No
  Jos työntekijä ei saa mielestään oikeudenmukaista tai tarpeeksi suurta palkkaa, hänen tulisi vaihtaa työpaikkaa.
1.7 Valtion tulee tukea rahallisesti lapsiperheitä No
  Valtion ei tule puuttua väestönkasvuun tai ikärakenteeseen suosimalla lapsiperheitä, vaan antaa ihmisten itse päättää hankkivatko he lapsia vai eivät.
1.8 Valtion tulee tukea rahallisesti liikuntaa ja urheilua No
  Valtion ei tule puuttua kansanterveyteen tukemalla liikuntaa, vaan antaa ihmisten itse päättää, haluavatko nämä huolehtia terveydestään. Urheilun (=huippu-urheilu) tukeminen tuskin edes vaikuttaa kansanterveyteen positiivisesti.
1.9 Valtion tulee tukea rahallisesti kulttuuria ja taidetta No
  Verovaroin tuetut kirjastot, museot, teatterit, taidenäyttelyt tai oopperat eivät ole ilmaisia tai sen kohtuuhintaisempia kuin tukemattomat, kustannukset tai osa kustannuksista vain maksetaan verorahoilla, mikä tarkoittaa sitä, etteivät kuluttajat saa itse päättää, millaisia kulttuurimuotoja heidän rahoillaan tuetaan. Kuluttajien tulee saada itse päättää, millaista kulttuuria/viihdettä haluavat. Tällöin ei valtiolla voi olla osuutta kulttuurin tukemiseen, vaan kysyntä määrää.
1.10 Valtion tulee tukea rahallisesti tiedettä ja tutkimustyötä No
  Jos jokin tieteellinen opetus tai tutkimustyö on taloudellisesti kannattavaa, tai jos yleinen mielipide näkee ne tukemisen arvoiseksi, sille kyllä löytyy rahoitus. Jos ei, parempi vain, jos jää tukematta.
1.11 Valtion tulee tukea rahallisesti kansallisesti tärkeitä yrityksiä ja elinkeinoja No
  Ravinnon tuonnin epäonnistuminen tarvittaessa nykyaikana ei kuulosta vakavasti otettavalta kauhuskenaariolta. Jos valtion talous on riippuvainen jostain yrityksestä, ei kuulosta uskottavalta, että se tarvitsisi valtion tukea selviytyäkseen. Tärkeää on vain huolehtia siitä, ettei valtio lypsä yrityksiä kuiviin liialla verotuksella. Tässäkään ei ole kuitenkaan mitään syytä suosia joitain yrityksiä toisten kustannuksella, vaan yritysten on oltava samalla viivalla. Silloin selviää myös se, mitkä niistä on kannattavimpa, siis myös valtion taloudelle tärkeimpiä. Jos taas tuetaan työllistäviä, kannattamattomia yrityksiä, päädytään vain järjestelmään, jossa tukahdutetaan kannattavia yrityksiä, joista myös tukeen käytetyt rahat ovat peräisin, jotta voitaisiin suosia kannattamattomia. Pitkällä tähtäimellä tämä merkitsee, että valtiontalous joutuu yhä ahtaammalle työllistämisen tukeminen tulee siis yhä vaikeammaksi, kun munivat kanat tapetaan ja munimattomat jätetään henkeen.
1.12 Valtion tulee tukea rahallisesti uusien yritysten perustamista No
  Riittää kun vähennetään yrityksen perustamista vaikeuttavaa byrokratiaa ja muita esteitä, kuten liian korkeaa verotusta.
1.13 Valtion tulee taata pankkitalletusten turvallisuus ja pankkien vakaus No
  Juuri sen vuoksi, että valtio viime kädessä takaa pankkien vakauden, ne ottivat turhia riskejä ennen edellistäkin pankkikriisiä.